<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TX8G7Q" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>


De Business Case Voor Business Rules Management

21 Januari, 2016 - Hotel New York - Rotterdam

U bent continue op zoek naar mogelijkheden om sneller, efficiënter, foutlozer en klantvriendelijker te opereren. Zo viel uw oog eerder dit jaar op een uiting in de media over het automatiseren van complexe beslissingen met behulp van Business Rules Management Systemen (BRMS). Als vervolgstap laten wij u graag kennis maken met de praktijkverhalen van bedrijven die BRMS het afgelopen jaar in hun bedrijfsvoering hebben toegepast.

Hiervoor nodigen wij u uit voor onze middagbijeenkomst: De Business Case voor Business Rules Management op 21 januari. Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen om 2 uur in Hotel New York te Rotterdam. De sessie zal duren tot 5 uur, gevolgd door een vrijblijvend diner. Tijdens dit seminar kunt u horen van en netwerken met bedrijven die BRMS inzetten. Wat waren hun overwegingen, keuze momenten, wat was hun plan van aanpak, en wat zijn de resultaten?

De sessie wordt geopend door de voorzitter van het Business Rules Management Platform Nederland, daarnaast hoort u hoe een grote verzekeraar, een grote kredietwaardigheids checker en een farmaceutisch bedrijf door invoering van BRMS:

hun kenniswerkers in staat stellen eisen en regels die verantwoordelijk zijn om te komen tot de juiste prijsofferte, contractuitvoering, uitbetaling, ‘compliance’ of toelating, flexibel te automatiseren, uitvoeren en beheren zonder een grote inzet van IT of aanpassingen van bestaande systemen.

ontwikkel-, acceptatie- en implementatietijd van nieuwe of gewijzigde wets-, contract- en commerciële regels drastisch hebben verkort.

Ook zal Progress toelichten hoe BRMS past in een digitale transformatie en een demonstratie geven van haar door meer dan 500 bedrijven waaronder eBay in gebruik zijnde business rules management systeem, Corticon.
Meer weten over Progress
Meer weten over Corticon